Kariéru v advokacii jsem zahájil ihned po skončení studií na právnické fakultě a zanedlouho po složení advokátních zkoušek v roce 2010 jsem začal budovat vlastní advokátní kancelář. Momentálně jsem řídícím partnerem advokátní kanceláře JUDr. Jiří Vlasák a současně i insolvenčním správcem.

Jsem zodpovědný za řízení chodu advokátní kanceláře, jakož i kanceláře insolvenčního správce, která je její součástí. Uvažuji racionálně a jsem si tak vědom, že každý z nás je a musí být nahraditelný. Velkou pozornost proto věnuji výběru i následnému trvalému profesnímu i osobnostnímu rozvoji všech kolegyň a kolegů tak, aby vytvářeli vynikající, spolehlivý a maximálně schopný tým. Kontinuálně se rozrůstající tým naší kanceláře je přitom budován důsledně na principu vzájemné zastupitelnosti, ve prospěch klienta.

"NEPĚSTUJI KULT OSOBNOSTI A PLNĚ DŮVĚŘUJI SVÉMU SCHOPNÉMU A SILNÉMU TÝMU."


Svou profesní dráhu v oblasti advokacie jsem zahájila již při studiu na právnické fakultě. V této době jsem pracovala postupně v několika advokátních kancelářích na adekvátních pozicích, s plynulým kariérním růstem. Do advokátní kanceláře JUDr. Jiří Vlasák jsem nastoupila v roce 2010.

V advokátní kanceláři JUDr. Jiří Vlasák v současnosti vedu tým profesionálů, zabývajících se poskytováním komplexních právních služeb všem externím klientům. V naší právní praxi klademe důraz především na vynikající a celostní péči o klienta.

"KLIENT JE PRO MĚ VŽDY OSOBNOSTÍ A JEHO KAUZA JE VŽDY JEDINEČNÝM PŘÍBĚHEM OSOBNOSTI."Právnickou fakultu jsem zakončil na počátku roku 2015, nicméně zkušenosti s prostředím advokacie jsem začal sbírat již od studentských let, a to od r. 2011 ve středně velké pražské advokátní kanceláři. Práce v advokátní kanceláři mě provázela prakticky celým zbytkem studia.

V advokátní kanceláři JUDr. Jiří Vlasák působím od začátku roku 2014, kde se zaměřuji na výkon generální právní praxe, tedy poskytování komplexních právních služeb v širokém spektru odvětví. Mou specializací je právo občanské, obchodní a právní vztahy týkající se nemovitostí; k péči o klienty a hájení jejich zájmů však přistupuji vždy s maximální pečlivostí a nasazením bez ohledu na to, v jakém odvětví je třeba klientovi pomoci.

Za naprostou samozřejmost považuji kontinuální sebevzdělávání jak v oblasti práva jako takového, tak v oblastech s výkonem advokacie úzce souvisejících, zejména psychologie a komunikace. Toto mi pak v kombinaci se schopnostmi analytického a systémového myšlení, orientací na cíl a citem pro potřeby klienta pomáhá nalézat ideální řešení mnohdy velmi komplikovaných situací.

V oblasti práva a pohledávek se pohybuji již 8 let. V minulosti jsem pracovala v inkasní agentuře na pozici správce pohledávek, poté jako vedoucí administrativní pracovník advokátní kanceláře.

V advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Vlasáka v současné době působím na pozici insolvenčního specialisty. Mými hlavními úkoly je pomoci zajistit hladký průběh insolvenčního řízení a docílit maximálního uspokojení věřitelů. Toho dosahuji díky důslednému a korektnímu přístupu k dlužníkům a efektivní komunikaci se zástupci věřitelů. Mou pracovní náplní je správa případu od prohlášení úpadku do jeho pravomocného ukončení, a to včetně zpeněžování majetkové podstaty.

V týmu jsem ceněna především pro mimořádné komunikační dovednosti a vysokou míru empatie. Ve spojení s mým smyslem pro detail mě mé dovednosti předurčují k plnění těch nejsložitějších úkolů.

Do advokátní kanceláře JUDr. Jiří Vlasák jsem nastoupil již v dobách studia na počátku roku 2014. Postupným získáváním znalostí jsem pronikl do světa pohledávek a detailně se seznámil s prostředím insolvenčních řízení.

V současné době působím na pozici manažera insolvencí a mým úkolem je vedení týmu insolvenčních specialistů. Nesu zodpovědnost za nastavení a optimalizaci procesů tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší míry organizovanosti práce a byl zajištěn hladký chod kanceláře insolvenčního správce. Mimo vedení insolvenčního oddělení mám na starost rovněž správu účtů majetkových podstat a kontrolu finančních transakcí jednotlivých řízení.

Díky vysoké míře pracovního nasazení, empatie a schopnosti upravit své jednání situaci a cíli jsem schopen vést kolegy bez potřeby prosazovat svou osobu za každou cenu a kontrolovat vše, co ostatní členové týmu dělají.

V praktickém světě práva a právní vědy se pohybuji již od roku 2011, kdy jsem (ještě za dob studií na univerzitě) začal působit v advokátní kanceláři orientované na domácí i zahraniční klientelu. V advokátní kanceláři JUDr. Jiří Vlasák mohu plně využít všechny své doposud nabyté zkušenosti zejména v oblastech práva insolvenčního, obchodního a při zastupování klientů v soudních a jiných řízeních. Mým koníčkem je právo finanční – zejména bankovnictví.

Mezi mé hlavní přednosti se řadí odhodlání a schopnost najít řešení i ve zdánlivě neřešitelné situaci. Proto u mne vyhledávají právní rady nejenom klienti naší advokátní kanceláře, ale i naši obchodní partneři. Samozřejmostí je pro mne komplexní spolupráce v rámci užšího či širšího týmu, včetně vedení jednotlivých projektů. Neberu zodpovědnost jako břemeno, ale přirozenou součást práce. Klienti u mě obvykle nejvíce oceňují profesionální, věcný a kreativní přístup, stejně jako schopnost předvídat následující dění a dát jim možnost svobodného a kvalifikovaného výběru.

„VÁŠ PROBLÉM JE MOJÍ PŘÍLEŽITOSTÍ DOKÁZAT VÁM, ŽE JSTE NA SPRÁVNÉ ADRESE."

Kariéru v oblasti advokacie jsem odstartoval v roce 2014, kdy jsem nastoupil do Advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Vlasáka. Od té doby se cílevědomě snažím hlouběji pronikat do specifických oblastí advokátního stavu, přičemž mým záměrem je se v něm v budoucnu úspěšně pohybovat.

Momentálně se v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Vlasáka intenzivně věnuji podpoře našich právníků při péči o klienty a prováděním dílčích úkonů v jejich kauzách s tím, že při práci pro klienty naší advokátní kanceláře je pro mě na prvním místě vždy absolutní profesionalita a loajalita. Zároveň v současné chvíli vedu tým studentů působících v naší advokátní kanceláři.

Moji prioritou je rozvíjet své vědomosti a schopnosti v daném oboru a ty již načerpané efektivně aplikovat a přenášet do praxe, to vše s vědomím toho, že jsem školen skutečnými odborníky v oboru. Zároveň se s plným odhodláním snažím pracovat na růstu své osobnosti tak, abych mohl být do budoucna oporou pro naše klienty.

Do advokátní kanceláře jsem nastoupila v roce 2016 na pozici asistent insolvenčního specialisty. Z počátku jsem vykonávala administrativní činnost spojenou s insolvenční agendou. Postupně jsem se zaměřila na oblast blízkou mému studijnímu oboru ekonomického směru.

V rámci insolvenčního řízení se specializuji na zpeněžení movitých a nemovitých věcí dlužníků. K mé práci patří zveřejňování inzerátů a výběrových řízení, komunikace s potenciálními zájemci, zpracování cenových nabídek. Mým cílem je zajistit hladký průběh zpeněžování v krátkém časovém horizontu za nejvyšší možnou cenu a informovat o aktuálním stavu prodeje.

Mezi mé přednosti patří pečlivost, svědomitost a především znalost informačních technologií, kterou využívám například ke správě webových stránek a ostatních portálů naší advokátní kanceláře.

Po ukončení studií ekonomicko-právního zaměření jsem se rozhodla věnovat pro mě velmi různorodému a aktuálnímu oboru, kterým je insolvenční právo, a to v kvalifikovaném právním prostředí.

V AKJV působím od roku 2016, kde mojí hlavní pracovní náplní je vedení jednotlivých insolvenčních řízení k úspěšnému konci, a to tak, aby byli věřitelé uspokojeni v co nejvyšším procentuálním měřítku, a tak, aby se při dosažení tohoto cíle stále zachovala a udržela určitá lidská úroveň dlužníků.

V mé práci se zaměřuji na řešení úpadku oddlužením i konkursním případům.

Svou práci vykonávám pečlivě a svědomitě.

Do světa pohledávek jsem vstoupila v roce 2003 jako specialistka vymáhání v inkasní agentuře. Následně jsem své znalosti a dovednosti prohlubovala na oddělení zákaznických financí v korporátní společnosti.

V advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Vlasáka pracuji jako insolvenční specialistka. Mým úkolem je vést řízení dlužníků v oddlužení, v konkurzu či v likvidaci tak, aby se dosáhlo maximálního finančního uspokojení věřitelů. Efektivní komunikaci se soudy, zástupci věřitelů, s dlužníky a dalšími subjekty v rámci samotného řízení přitom považuji za samozřejmost.

Jsem pečlivá, svědomitá a empatická. Svou práci mám ráda."VĚŘÍM, ŽE SVÝM PŘÍSTUPEM MOHU PŘISPĚT K TOMU, ABY I DLUŽNÍCI BYLI VNÍMÁNI S DŮSTOJNOSTÍ."

Advokacii jsem se začala věnovat v roce 2011 již jako studentka vysoké školy, za tu dobu jsem získala praxi v oblasti práva občanského a obchodního, v roce 2013 jsem navíc měla příležitost nahlédnout i do oblasti fungování rozhodčího řízení z pohledu rozhodce.

Po úspěšném absolvování vysoké školy jsem nastoupila do nově se rozvíjející advokátní kanceláře, kde jsem získala praxi v oblasti práva nemovitostí, práva rodinného a marketingu. V advokátní kanceláři JUDr. Jiří Vlasák vykonávám generální praxi, kterou mám možnost vykonávat v profesionálním prostředí. V neposlední řadě se věnuji insolvenčnímu právu, kde zajišťuji perfektní průběh insolvenčního řízení.

Při svém povolání beru každý den jako výzvu, snažím se jednat svědomitě a vždy hájit zájmy klientů.

Do advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Vlasáka jsem nastoupila v roce 2017 na pozici asistent insolvenčního specialisty.

Mým úkolem je vykonávání administrativy, která je spojená s insolvenční agendou a výpomoc kolegům při plnění jednotlivých úkolů.

Vzhledem k mému studiu ekonomického směru dokáži lépe porozumět problematice v oblasti insolvencí.

Mezi mé přednosti patří zejména svědomitost, pečlivost a optimistický přístup při řešení jednotlivých úkolů.

V advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Vlasáka jsem svou kariéru započala v roce 2017, po úspěšném absolvování SOŠ pro administrativu EU a ukončení pomaturitního studia anglického jazyka.

V současné době se má pozice „office manažerky“ stále utváří, protože tato pozice je v kanceláři nová. Je to pro mě obrovská výzva, ale ty já mám ráda.

Mým hlavním úkolem je zajistit bezproblémový chod kanceláře a administrativních úkonů. Věřím, že na této pozici uplatním své skvělé organizační schopnosti, komunikační dovednosti, přizpůsobivost a reprezentativní vystupování.

Mojí prioritou je uplatňovat inovativní přístupy a moderní technologie v praxi. Jako nováček velice oceňuji přátelský a lidský přístup mých kolegů.

Do právnické „džungle“ jsem se vrhla v roce 2010 poté, co jsem ukončila svá studia na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po dobu své právní praxe jsem pracovala v advokátních kancelářích zaměřených na obchodní právo, ale i v kancelářích se všeobecným rozsahem zabývajících se generální advokacií. Působila jsem též jako firemní právník (in-house lawyer), kde jsem získala cenné zkušenosti z oblasti práva „Compliance“ a práva veřejných zakázek.
Do advokátní kanceláře JUDr. Jiří Vlasák jsem nastoupila v roce 2017, kde se specializuji na právo rodinné, občanské a obchodní. Na poli advokacie je vždy pro mne důležité pochopit potřeby klienta a snažit se mu maximálně vyjít vstříc. Není jen jednou z mnoha kauz…
Za klíčovou považuji vzájemnou důvěru, která je při řešení soudních sporů bez výhrady zásadní, když jednoznačně přispívá k úspěchu před soudem a tím samozřejmě i ke spokojenosti klienta. Při řešení právních otázek je vždy mojí snahou celou věc chápat jako celek v širších souvislostech a nahlížet na ni z různých úhlů pohledu.

„KAŽDÝ PROBLÉM MÁ SVÉ ŘEŠENÍ A JE TŘEBA JEJ VNÍMAT KOMPLEXNĚ, NIKOLIV PERSPEKTIVOU JEDNOTLIVOSTI.“Po předchozích pracovních zkušenostech v advokátní kanceláři a studiu s právním zaměřením jsem se rozhodla zaměřit svou profesní kariéru na obor pro mne velmi zajímavý a tím jsou insolvence.

V advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Vlasáka pracuji na pozici insolvenčního specialisty. Zaměřuji se převážně na řešení úpadku oddlužením. Mou náplní práce je zajistit hladký průběh jednotlivých insolvenčních řízení a také maximální uspokojení věřitelů při zachování respektu k právům dlužníků. Snažím se o profesionální přístup k věřitelům a empatický k dlužníkům, protože pro spoustu z nich neznamená insolvence konec, ale nový začátek.

Ke své práci přistupuji zodpovědně a svědomitě.

Do advokátní kanceláře JUDr. Jiřího Vlasáka jsem nastoupila v roce 2017 na pozici asistent insolvenčního specialisty. V současné době se především zabývám administrativní činností spojenou s insolvenční agendou. Tato činnost v sobě zahrnuje nejen zapisování přihlášek pohledávek věřitelů a jejich kontrolu, ale i pomoc se součinnostmi a drobné administrativní kroky napomáhající hladkému chodu kanceláře.

Mým studijním oborem je řízení podniku a podnikové finance. Jako student se snažím neustále se zdokonalovat a učit se novým věcem. Jsem pečlivá, svědomitá a umím dodržet slovo.