Reference

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Vlasák poskytuje právní pomoc nejen celé řadě fyzických i právnických osob, ale i orgánům státní správy a místní samosprávy. Mezi našimi klienty jsou významné české podniky, finanční instituce, bytová družstva, reklamní agentury, likvidátoři, insolvenční správci, profesní komory, spolky, apod.

Našimi klienty v oblasti obchodního práva jsou nejen malé a střední společnosti, ale i významné obchodní korporace. V rámci naší specializace jsme poskytovali služby rovněž obchodníkům s cennými papíry, investičním zprostředkovatelům, platebním institucím, poskytovatelům platebních služeb malého rozsahu, vydavatelům elektronických peněz, směnárnám či nebankovním poskytovatelům půjček.

Od svého založení poskytla naše advokátní kancelář právní služby v různých oblastech práva mnoha klientům, kteří potřebovali profesionální radu a/nebo efektivní zastoupení advokátem v soudním, správním či rozhodčím řízení.


Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla dne 05.02.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.