Klient a advokát jsou vždy partneři. Proto i naše odměna musí odrážet možnosti a potřeby jak advokáta, tak zejména klienta samotného.

Odměnu advokátní kanceláře za poskytování právních služeb se snažíme vždy sjednat tak, abychom co nejvíce vyšli vstříc potřebám klienta a zároveň zohlednili odbornou i časovou náročnost každého případu. Proto nabízíme našim klientům několik způsobů smluvního odměňování:

Hodinová odměna - tj. částka odvíjející se od odpracovaného času. Pro maximální komfort klienta účtujeme hodinovou sazbu po čtvrthodinách. Paušální odměna - spočívá v pevné měsíční částce, zahrnující určitý okruh činností, případně určitý objem stráveného času. Tato varianta odměňování je výhodnější pro ty klienty, jejichž případy jsou časově či co do objemu prací náročnější, případně pro klienty, kteří mají zájem o kontinuální péči. Odměna success fee - odměnu tvoří procentuální podíl na vymoženém plnění. Nejčastěji je tato varianta kombinována s hodinovou sazbou, která je však pro tyto případy zvýhodněná.
V rámci každé z variant je klientovi průběžně dodáván podrobný přehled odpracovaných úkonů a stráveného času, takže klient přesně ví, jaké úkony jsme pro něj v dané věci učinili. Účtovaná odměna je tak plně transparentní a oboustranně srozumitelná.

Odměna advokátní kanceláře nezahrnuje tzv. hotové výdaje, které jsou klientovi fakturovány zvlášť. Jedná se zejména o soudní či správní poplatky, cestovné, náklady na znalecké posudky, apod.. Ke každé formě odměňování jsme povinni účtovat DPH v sazbě dle platných právních předpisů.

V případech, kdy není uzavřena dohoda o smluvní odměně (jedná se zejména o případy obhajoby tzv. ex offo či ustanovení právního zástupce soudem), se způsob a výše účtování řídí tzv. advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.)

Ochrana osobních údajůInformace pro spotřebitele