Insolvenční správce

JUDr. Jiří Vlasák je ode dne 27.10.2014 rovněž osobou oprávněnou vykonávat funkci insolvenčního správce. Je zároveň držitelem bezpečností prověrky udělené Národním bezpečnostním úřadem a členem Asociace insolvenčních správců (ASIS).

Za základní východiska pro svůj výkon funkce insolvenčního správce považuje základní hodnoty insolvenčního zákona. Jedná se především o racionální a spravedlivý přístup ke všem zúčastněným subjektům v insolvenčním řízení, rychlost a hospodárnost postupu insolvenčního správce a zejména také dosažení co nejvyšší míry uspokojení věřitelů.

Při výkonu své funkce se JUDr. Jiří Vlasák může opřít o široký tým profesionálů, kteří jsou specialisté v oblastech práva, ekonomie, daní, vyjednávání, administrativní činnosti, realizace dražeb či realitní činnosti.

JUDr. Jiří Vlasák je hluboce přesvědčen o skutečnosti, že insolvenční řízení může být dovedeno ku spokojenosti všech zúčastněných stran.