GDPR

Co to je GDPR?

V oblasti ochrany osobních údajů dojde s účinností od 25.5.2018 k radikální změně, kdy začne platit evropské „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ (General Data Protection Regulation = GDPR). Necelý rok tedy zbývá všem subjektům pracujícím s osobními údaji na přizpůsobení se pravidlům ochrany dat dle tohoto nového evropského nařízení. Každá fyzická osoba je nositelem osobních údajů. Každý, kdo jimi disponuje, shromažďuje je, má k nim přístup či je vyhodnocuje, apod., je buď správcem a/nebo zpracovatelem osobních údajů dotčených fyzických osob. V zásadě tedy každý podnikatel (bez ohledu na to, zda jde o fyzickou či právnickou osobu) i orgán veřejné moci má významné povinnosti stran správy, dispozice a nakládání osobními údaji (např. svých klientů, zaměstnanců, externích partnerů, apod.).

Do oblasti ochrany osobních údajů však náleží i mnoho souvisejících aspektů – především ePrivacy a kybernetická bezpečnost. Oblast ochrany osobních údajů (a s ní související oblasti) tedy prochází naprosto zásadními změnami. Za nerespektování GDPR budou ukládány nebývale vysoké pokuty (až 20 milionů EUR či 4% z celosvětového obratu povinného subjektu – uložena bude vždy pokuta vyšší).

Naše advokátní kancelář se otázkami a principy GDPR zabývá již delší dobu. Připravili jsme pro Vás celou řadu služeb od seznámení s problematikou GDPR a požadavky, které na Vás nově v oblasti ochrany osobních dat budou kladeny, připravujeme pro Vás školení, jak nakládat s osobními údaji v souladu s GDPR. Jsme připraveni implementovat GDPR na míru Vaší společnosti.